wadowicki

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W WADOWICACH-III Liceum Ogólnokształcące im. KS. PROF. J. TISCHNERA - Wadowice
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1W WADOWICACH - Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH - Wadowice
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH - II Liceum Ogólnokształcące im.KS.ST.STASZICA W WADOWICACH - Wadowice
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 W WADOWICACH - IV Liceum Ogólnokształcące im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WADOWICACH - Wadowice
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ANDRYCHOWIE - II Liceum Ogólnokształcące W ANDRYCHOWIE - Andrychów
I Liceum Ogólnokształcące im. MARCINA WADOWITY W WADOWICACH - Wadowice
I Liceum Ogólnokształcące im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ANDRYCHOWIE - Andrychów
II Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH W ANDRYCHOWIE - Andrychów
Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH - Andrychów
Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH W JASZCZUROWEJ - Jaszczurowa
Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH W WADOWICACH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH - Wadowice
Liceum Ogólnokształcące W ANDRYCHOWIE ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH - Andrychów
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM.ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY - Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH - Radocza
ZESPÓŁ SZKÓŁ CKU IM. ŚW. JANA PAWŁA II W RADOCZY - Liceum Ogólnokształcące - Radocza
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA - I Liceum Ogólnokształcące W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - Kalwaria Zebrzydowska
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - II Liceum Ogólnokształcące W KALWARII Z. - Kalwaria Zebrzydowska
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ - Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH - Kalwaria Zebrzydowska
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SW. JADWIGI KRÓLOWEJ W ANDRYCHOWIE - I Liceum Ogólnokształcące DLA DOROSŁYCH - Andrychów